Privacyverklaring Voetbalvereniging Hedel

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de Functionaris Gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voetbalvereniging Hedel, gevestigd aan de Winkelseweg 2, 5321 NA te Hedel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voetbalvereniging Hedel verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of lid bent/wordt van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u en overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voorna(a)m(en)
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Emailadres
Telefoonnummer(s)
Bankgegevens
Legitimatiesoort en -nummer (bij leden van 16 jaar en ouder)
KNVB-nummer
Beeldmateriaal

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Voetbalvereniging Hedel uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Voetbalvereniging Hedel met u heeft, tenzij Voetbalvereniging Hedel wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht om Voetbalvereniging Hedel te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Voetbalvereniging Hedel deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Voetbalvereniging Hedel treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Website

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Voetbalvereniging Hedel. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Voetbalvereniging Hedel raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Openbaar zichtbare gegevens

De officiële website en social mediakanalen zijn:
Website: http://www.vvhedel.nl/
Facebook: http://www.facebook.com/vvhedel
Twitter: http://www.twitter.com/vvhedel

Op deze media kunnen de volgende gegevens zichtbaar zijn voor derden:
 Gegevens  Doel
 Voor- en achternaam  teamindeling en verjaardagen
 Geslacht  teamindeling en verjaardagen
 Verjaardag (afgeleid van geboortedatum)  verjaardagen
 Beeldmateriaal  teamindeling, verjaardagen, verslaglegging
Wijziging van het privacybeleid

Voetbalvereniging Hedel past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Voetbalvereniging Hedel raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Voetbalvereniging Hedel er alles aan doen u via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Voetbalvereniging Hedel wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Functionaris gegevensbescherming: Frank van Engelen
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.